Collect your Statements

Tässä harjoituksessa vahvistat itsetuntemustasi laatimalla lyhyitä kuvauksia siitä, miten käytit taitojasi eri tilanteissa. Voit käyttää niitä työhakemuksissa tai kun kerrot suullisesti kokemuksistasi esimerkiksi työhaastattelussa ja vähemmän muodollisissakin tilanteissa.

Duration: 30 minuuttia

Goal: Opit kuvailemaan taitojasi työhakemuksissa tai työhaastattelun kaltaisissa tärkeissä keskusteluissa.

Who: Yksilötehtävä

Vaiheet

 1. Kirjaa kolme taitoa, joista olet suhteellisen varma ja joiden uskot olevan arvokkaita urallasi. Kaipaatko innoitusta?
  - Tutustu humanististen alojen taitoprofiiliisi ja valitse rooliluokka tai tietty taitokuvaus (tarvittaessa laadi se ensin). Voit myös selvittää, mitä taitoja hakijoilta odotetaan, selaamalla sinua kiinnostavia avoimia työpaikkailmoituksia. Älä murehdi, vaikkei sinulla olisi kaikkia ilmoituksissa mainittuja taitoja. Tämänhetkinen tavoite ei ole täyttää kaikkia vaatimuksia, vaan etsiä innoitusta sinulle olennaisten yksittäisten taitojen suhteen.*
 2. Kirjoita jokaisesta taidosta kuvaus, joka havainnollistaa sitä, miten olet käyttänyt taitoa myönteisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Voit ajatella kuvausta osoituksena onnistumisen kokemuksista.
 3. Hyödynnämme STAR-menetelmää, jota käytetään yleisesti työhakemuksissa ja -haastatteluissa (katso kohta STAR-menetelmä).
 4. Keksi jokaiselle taidolle todellinen tilanne, jossa käytit taitoa jonkin asian, hankkeen tai muun vastaavan edistämiseen tiettyyn suuntaan. Kirjoita kustakin taidosta muutama sana, jotta muistat tilanteen.
 5. Kuvaile kuhunkin taitoon liittyvää tilannetta, tehtävää, toimintaa ja tulosta (STAR) ja kokoa siitä johdonmukainen kokonaisuus alla olevan ohjeen ja esimerkkien mukaisesti.
 6. Muista vastata pohdintakysymyksiin.

*Vinkki: Monissa työpaikkailmoituksissa mainitaan taitoja, joita työnantajat odottavat hakijoilta täydellisessä maailmassa. Kuvatut taidot ovat usein kaikkea muuta kuin realistisia, ja tehtävään valitulla voi hyvinkin olla vain osa taidoista. Älä siis epäröi hakea, vaikket täyttäisikään kaikkia vaatimuksia.

STAR-menetelmä

Kirjoita näyttöä taidostasi näiden neljän osatekijän perusteella:

Tilanne (Situation, S): Tarjoa kontekstia kirjaamalla taustatietoja, kuten nimike, organisaatio, osasto, hanke ja aikataulu.

Tehtävä (Task, T): Kerro, minkälaisia vastuita sinulle annettiin TAI Kuvaa haasteita tai esteitä, jotka sinun oli voitettava.

Toiminta (Action, A): Kuvaile toimia, joiden avulla suoritit tehtävän tai ylitit esteen.

Tulos (Result, R): Mikä vaikutus sinulla oli tilanteeseen? Mikä oli lopputulos, tai mitä opit? Jos mahdollista, kuvaile tuloksia määrällisesti tai laadullisesti (esim. järjestin asuntolan asukkaille iltatapaamisen, johon osallistui yli puolet asukkaista eli huomattavasti odotettua enemmän).

Lue kirjoittamasi ja hio sitä. Ääneen lukeminen voi auttaa havaitsemaan ongelmakohtia.

Vinkkejä:

 • Yritä kirjoittaa konkreettisesti, mutta lyhyesti.
 • Yritä ymmärtää menetelmän edellyttämää muotoa paremmin esimerkkien avulla ja etsi lisää esimerkkejä internetistä.
 • Jos et keksi taidoistasi kertovia tilanteita, kysy ideoita tutuilta.
 • Voit ammentaa kaikista kokemuksistasi. On hienoa, jos voit kertoa aiheeseen liittyvistä työtilanteista, mutta myös opinnoissa ja yksityiselämässä kartutetut kokemukset voivat soveltua tähän tarkoitukseen.
 • Muista, että tämä on harjoitus, joka auttaa sinua valmistautumaan tulevaisuuteen.

Esimerkkejä

[S] Viime kesänä paikallisessa supermarketissa hyllyttäjänä työskennellessäni [T] minua pyydettiin keksimään keinoja tehostaa inventointijärjestelmää, sillä varastossa on usein vajetta ja ylijäämää. [A] Tutkin muun muassa sitä, milloin tilauksia oli viimeksi tehty, mihin niitä käytettiin ja kuinka usein niitä käytettiin. Kehitin menetelmän, jolla voitiin virtaviivaistaa prosessiin osallistuvien työntekijöiden välistä viestintää, ja muokkasin asiaankuuluvia lomakkeita, jotka lähetin edelleen

esihenkilölleni. [R] Ehdotukseni hyväksyttiin ja toteutettiin, ja varastot kutistuivat 10 %.

[S] Olin viime kesänä opettajaharjoittelijana Viikin normaalikoulussa. [T] Tehtävänäni oli toimia yhden neuropsykologian kurssin toisena opettajana. Aihe oli minulle täysin vieras. Tartuin oikopäätä haasteeseen ja [A] kehitin yhdessä opettajatoverini kanssa opetusmenetelmän, jossa hän opetti peruskäsitteitä samalla, kun minä selvitin, miten käsitteitä sovelletaan tosielämässä, ja jaoin tietoni opiskelijoille. Löysin muun muassa kiinnostavan artikkelin tutkijoista, jotka onnistuivat istuttamaan tekomuistoja hiiriin. Jaoin opiskelijat kahteen ryhmään, joissa he keskustelivat hyödyistä, haitoista ja tulevaisuuden vaikutuksista. [R] Opiskelijoiden keskittyessä aiheeseen liittyviin eettisiin seikkoihin sain kaikki osallistumaan aktiivisesti ja innostumaan neuropsykologiasta, joka on monimutkainen oppiaine. Aion hyödyntää tätä innovatiivista ajattelutapaa kaikessa vastaisuudessa tekemässäni yhteistyössä, kun pyrimme kollegojeni kanssa kehittämään Curriculum Associates -yrityksen tuotteita.

Pohdintakysymyksiä

 1. Pidätkö tästä tavasta kuvailla taitojasi?
 2. Haluaisitko hyödyntää kirjoittamaasi työhaastattelussa?
 3. Jos tarvitset apua tietyn taidon hyödyntämisestä kertovien esimerkkien löytämiseksi, voitko kehittää pienimuotoisen hankkeen sen toteuttamiseksi?

Vinkkejä fasilitaattoreille

 • Ryhmän kanssa työskennellessäsi pyydä opiskelijoita keräämään kaikki kuvaukset yhteen, jotta he voivat innoittaa toisiaan.
 • Voitte myös hioa kuvauksia yhdessä antamalla vertaispalautetta.
 • Voit auttaa opiskelijoita alkuun jakamalla vaiheen 1 lähtökohdaksi oikeiden työpaikkailmoitusten sisältöä.
 • Jotkut opiskelijat saattavat mieluummin haluta tehdä tämän harjoituksen omassa ympäristössään. Voit harkita tehtävän antamista kotiläksyksi ja pyytää opiskelijoita esittelemään tuloksensa sekä antamaan toisilleen palautetta myöhemmin pidettävässä tapaamisessa.