Collect your Statements

Met deze oefening versterk je je zelfbewustzijn door korte beschrijvingen te geven van je 'statements': korte schetsen van situaties die laten zien hoe je gebruik hebt gemaakt van je vaardigheden. Je kunt deze voorbeelden gebruiken in sollicitatiebrieven of in situaties waarin je iets wilt vertellen over je ervaringen, zoals bij sollicitatiegesprekken, maar ook in meer informele situaties.

Duration: 30 minuten

Goal: Leren om je vaardigheden te illustreren ten behoeve van sollicitatiebrieven of belangrijke gesprekken zoals bij een sollicitatie

Who: Individueel

Stappen

 1. Schrijf drie vaardigheden op waarvan je echt zeker van bent dat je ze hebt en bedenk hoe die van waarde zouden kunnen zijn voor je toekomstige carrière. Inspiratie nodig?
  • Kijk om te beginnen nog eens naar het rapport van je vaardighedenprofiel, en kies vervolgens een rol of een specifieke vaardigheid om mee te beginnen (je kunt er ook een verzinnen als je er geen bij de hand hebt). Je kunt eens rondkijken bij openbare vacature advertenties waar je interesse in hebt om te zien welke vaardigheden van de sollicitanten gevraagd worden. Maak je niet druk als je niet over alle in de advertentie vermelde vaardigheden beschikt. Voor dit moment gaat het er niet om voor de vacature in aanmerking te komen, maar om inspiratie te vinden voor specifieke vaardigheden waarover je beschikt.*
 1. Beschrijf voor elk van deze vaardigheden een concrete situatie uit het verleden waaruit blijkt dat je van deze vaardigheid gebruikt hebt gemaakt en dat deze tot een goed resultaat heeft geleid. Dit kun je beschouwen als bewijs om te laten zien dat je bepaalde succesvolle ervaringen hebt.
 2. We zullen gebruikmaken van de STAR-methode - dat is een bekende methode voor het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken (zie hieronder voor de STAR-methode).
 3. Bedenk voor elke vaardigheid een concrete situatie, bijvoorbeeld een probleem of een project, waarin je je vaardigheid hebt ingezet om deze in een bepaalde richting te sturen. Schrijf per vaardigheid een paar woorden op om je de situatie te helpen herinneren.
 4. Beschrijf voor elke vaardigheid de componenten S, T, A, en R en maak er een coherent geheel van, in lijn met de uitleg en voorbeelden hieronder.
 5. Vergeet niet ook de reflectievragen te beantwoorden.

* Tip: in veel vacatures worden vaardigheden gevraagd die een bedrijf, in een ideale wereld, graag zou zien bij de sollicitant. Maar de in de advertentie genoemde combinatie van vaardigheden is vaak verre van realistisch, en het kan heel goed zijn dat de persoon die ze aannemen maar een aantal van de genoemde vaardigheden bezit. Aarzel dus niet om te solliciteren, ook als je niet alle vakjes kunt aanvinken.

De STAR-methode

Gebruik de volgende vier verschillende componenten om een korte tekst op te stellen waaruit blijkt dat je de vaardigheid bezit:

 • Situatie: beschrijf de achtergrond die helpt de context te schetsen, bijv. functie, organisatie, afdeling, project en tijdpad.
 • Taak: beschrijf wat er van jou gevraagd of verwacht werd in termen van verantwoordelijkheden OF beschrijf de uitdagingen en de obstakels die je moest overwinnen.
 • Actie: beschrijf gedetailleerd de stappen die je zette om de taken aan te pakken of om te gaan met het obstakel.
 • Resultaat: hoe heb jij de situatie beïnvloed? Wat was het resultaat, of wat heb je geleerd? Kwantificeer of kwalificeer je resultaten als dat kan (Bijv.: initiatief genomen voor een buurtavond die door meer dan de helft van de bewoners van de wijk bezocht is, hetgeen ver boven de verwachting was.)

Lees nog eens over wat je geschreven hebt en verbeter het. Hardop lezen helpt soms om verbeterpunten op het spoor te komen.

Tips

 • Probeer het zo concreet mogelijk te maken, maar houd het kort.
 • Gebruik de voorbeelden om het format beter te begrijpen, en aarzel niet om meer voorbeelden op te zoeken via internet.
 • Als je geen situaties kunt bedenken waaruit je vaardigheden blijken, vraag dan om ideeën aan mensen die je kent.
 • Je kunt putten uit alle ervaringen die je hebt. Het is mooi als je relevante werkgerelateerde situaties kunt noemen, maar ervaringen uit je studie of uit je persoonlijk leven kunnen net zo goed werken.
 • Vergeet niet: je kunt dit als een oefening zien om je beter voor te bereiden op de toekomst.

Voorbeelden

[S] Toen ik vorige zomer als vakkenvuller werkte bij mijn lokale supermarkt [T], werd mij gevraagd of ik ideeën had om het voorraad-registratiesysteem te verbeteren, omdat we vaak te kleine of te grote voorraden hebben. [A] Ik verdiepte me in zaken zoals: wanneer de voorraad voor het laatst bijbesteld was, waar deze voor gebruikt werd en hoe vaak deze werd gebruikt. Ik ontwikkelde een methode om de communicatie te verbeteren tussen de verschillende winkelmedewerkers die bij dit proces betrokken waren en ontwierp de relevante formulieren opnieuw, en gaf dit aan mijn manager. [R] Mijn ideeën werden geaccepteerd en geïmplementeerd, en we bereikten dat de voorraadniveaus met 10% afnamen.

[S] Afgelopen zomer gaf ik les, en verbleef ik als facultair stagiair bij Philip Exeter's Summer Academy. [T] Mijn taak was om samen met een andere docent een cursus neuropsychologie te geven - een onderwerp waar ik helemaal niets van af weet. Ik ging de uitdaging vol aan [A] en werkte met mijn mede-docent aan de ontwikkeling van een lesmethode waarbij zij basisconcepten uitlegde, en ik onderzocht en deelde op welke manieren deze concepten van toepassing waren in de echte wereld. Zo vond ik bijvoorbeeld een interessant artikel over wetenschappers die erin geslaagd waren om muizen van valse herinneringen te voorzien. Ik verdeelde de studenten in twee groepen en liet ze discussiëren over de voor- en nadelen en de toekomstige implicaties hiervan. [R] Door te studenten zich te laten richten op de ethische kant van het onderwerp, zorgde ik ervoor dat ze allemaal actief meededen en dat ze enthousiast werden over de complexiteit van de neuropsychologie. Ik ben vast van plan om deze innovatieve manier van denken mee te nemen naar allerlei vormen van samenwerking met mijn collega's in het streven naar de verbetering van de producten van Curriculum Associates, Inc.

Reflectievragen

 1. Vind je deze manier van het beschrijven van je vaardigheden leuk?
 2. Denk je dat je wat je hebt opgeschreven makkelijk zou kunnen gebruiken bij een sollicitatiegesprek?
 3. Als je hulp nodig hebt om voorbeelden te vinden hoe je een specifieke vaardigheid in de praktijk gebruikt hebt, kun je dan een kort projectidee bedenken om hiermee te oefenen?

Tips for facilitatoren

 • Als je met een groep werkt, vraag de studenten dan om alle voorbeelden op één plek te verzamelen, om elkaar zo te inspireren.
 • Gebruik eventueel een peer-feedbackproces om de voorbeelden collectief nog verder te verbeteren.
 • Om de studenten in het begin nog wat meer te helpen, kun je een paar recente vacature-advertenties aanreiken, die ze kunnen gebruiken als startpunt bij stap 1.
 • Sommige studenten doen deze oefening misschien liever in hun eigen vertrouwde omgeving. Je kunt overwegen om hier een huiswerkopdracht van te maken; ze kunnen dan bij een latere plenaire bijeenkomst hun resultaten presenteren en elkaar feedback geven.