Over dit project

Ons project is bedoeld voor drie doelgroepen en belanghebbenden: studenten geesteswetenschappen, hun docenten en adviseurs, en hun toekomstige werkgevers. Na zorgvuldig onderzoek en door nauwe samenwerking zijn we in staat om concrete instrumenten aan te reiken om het bereik van geesteswetenschappen-vaardigheden uit te breiden.

De vaardigheden die passen bij studenten geesteswetenschappen zijn van grote waarde. Het project ASSET-H heeft zes clusters van vaardigheden gedefinieerd. Deze luiden als volgt: met kennis en informatie vaardigheden zijn studenten in staat grote hoeveelheden informatie en kennis op deskundige wijze te behandelen en beheren. Geesteswetenschappen studenten kunnen effectief samenwerken en leiding geven door uitstekende communicatievaardigheden. De taalvaardigheden van studenten zijn van hoog niveau door hun bedrevenheid in taal en hun diepgaande inzicht in de werking van talen. Dankzij organisatorische vaardigheden zijn studenten in staat hun projecten tijdig en met succes af te ronden. Studenten geesteswetenschappen kennen een artistieke kant en zijn bedreven in het bedenken van nieuwe en innovatieve ideeën: zij hebben creativiteitsvaardigheden. Door diepgaande reflectie cultiveren studenten ruimdenkendheid en empathie, wat valt onder interculturaliteitsvaardigheden. Op de website van ASSET-H vind je meer informatie over deze vaardigheden.

ASSET-H is een driejarig Erasmus+-project dat werd uitgevoerd tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2023. Omdat onderzoek heeft uitgewezen dat afgestudeerden in de geesteswetenschappen er langer over doen dan afgestudeerden van andere faculteiten om een baan te vinden, moest er iets gebeuren. Het doel van het project is de overgang van studenten geesteswetenschappen naar het beroepsleven te verbeteren. Het project wordt geleid door de KU Leuven, en projectpartners zijn de Universiteit Leiden, de University of Helsinki en uitzendbureau Randstad Belgium. Projectresultaten zijn: (1) ASSET-H-vaardighedenprofiel voor de employability van afgestudeerden in de geesteswetenschappen; (2) H-Highlight: workshop om geesteswetenschappelijke vaardigheden duidelijker naar voren te laten komen in je cursusopzet (voor docenten); (3) H-You: de verkenner voor je vaardigheden als geesteswetenschapper voor studenten en alumni. Het laatste projectjaar voorziet in een brede verbreiding van de projectresultaten en trainingssessies voor studenten, facultaire onderwijsstaf, carrière-adviseurs voor studenten en HR-professionals.