Lisätietoja

Hankkeessa on kolme pääkohderyhmää ja -edunsaajaa: humanististen alojen opiskelijat, heidän opettajansa ja ohjaajansa sekä mahdolliset työnantajat. Huolellisen tutkimuksen ja tiiviin yhteistyön avulla pyrimme tarjoamaan konkreettisia työkaluja, joilla voidaan parantaa humanististen alojen taitojen tuntemusta.

ASSET-H on kolmivuotinen Erasmus+-hanke, joka jatkuu vuoden 2023 elokuuhun. Hankkeen alkuperäisenä kannustimena oli tutkimusnäyttö, jonka perusteella humanististen tieteiden loppututkinnon suorittaneiden työllistyminen kestää kauemmin muilta tieteenaloilta valmistuneisiin verrattuna. Hankkeen tavoitteena on edistää humanististen alojen opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Hanketta johtaa KU Leuven, ja siinä ovat kumppaneina Leidenin yliopisto, Helsingin yliopisto ja työvoimapalvelu Randstad Belgium. Hankkeen tuotoksia ovat (1) ASSET-H-työelämätaitoprofiili, joka edistää humanististen tieteiden tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, (2) H-Highlight-työpaja opetushenkilöstölle kurssien suunnitteluun humanististen alojen taitojen kuvaamiseksi ja (3) H-You-työkalu opiskelijoille ja alumneille humanististen alojen taitojen tarkasteluun. Hankkeen viimeisen vuoden aikana tiedotetaan laajasti sen tuotoksista sekä opiskelijoille, tiedekuntien opetushenkilöstölle, uraohjaajille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille tarkoitetusta koulutuksesta.