Explore your Humanities Profile

Als je stappen wilt zetten om je professionele carrière vorm te geven, is het belangrijk een idee te hebben van welke vaardigheden je hebt, zodat je duidelijk kunt verwoorden wat jou uniek maakt. Ben je bijvoorbeeld heel goed in communicatie, of blink je uit in het organiseren en structureren van informatie? De Explore your Humanities Profile helpt je te ontdekken wat je kernkwaliteiten zijn door zelfbeoordeling.

Duration: 15 minuten

Goal: Het ontdekken van je kernkwaliteiten

Who: Individueel

Het beantwoorden van de vragen en het bekijken van de resultaten kunnen je inspireren en motiveren. De resultaten zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op je vaardigheden en je een startpunt te geven voor verdere reflectie. Je kunt de resultaten gebruiken als inspiratiebron bij de andere activiteiten die je doet bij het zoeken naar een carrièrepad.

Er zal je straks gevraagd worden om een set vragen te beantwoorden. Deze vragen hebben allemaal betrekking op vaardigheden zoals projectmanagement, communicatie, en taalvaardigheid. Vervolgens worden je antwoorden gebruikt om een overzicht te creëren van hoe jouw verschillende vaardigheden zich tot elkaar verhouden en hoe je deze kunt presenteren.

Tot slot een paar tips

  • Denk niet te lang over de vragen na; probeer instinctief te antwoorden. Afhankelijk van hoe snel je antwoordt, neemt dit ongeveer 5 tot 15 minuten in beslag.
  • De vragen worden in willekeurige volgorde gesteld.
  • Sommige vragen lijken op elkaar - dit is om een zo compleet mogelijk beeld op te leveren.
  • Sommige vragen vind je misschien moeilijk te beantwoorden. Je denkt misschien: "hoe kan ik weten of ik ergens goed in ben als ik dat nog nooit eerder gedaan heb?" Laat je hierdoor niet van de wijs brengen; kies instinctief het antwoord dat het best bij je past.